ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

BODY ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 205 L.P. Plus Soft

     Πολυεστερικός στόκος σπάτουλας δύο συστατικών κατάλληλος τόσο για μεταλλικές όσο..

SMALTΟPLAST FIX ultra

Τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυμένος με κατάλληλα τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες. Κατάλληλος..

Stucofix-P Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

     Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με υδαταπωθητικές ρητ..

ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ DUROSTICK

Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρή..